Impressum

Giannuzzi Christopher – Aqua Mat & Ô
Impasse de Hamme 1B
1320 Hamme-Mille
Tel: 0483/69.41.11
info@aquamateo.be


BTW: BE 0526 846 788

Bankgegevens:

CBC 732-0299789-13

CREGBEBB - BE08 7320 2997 8913

--------------------------------------------------------

Intrekkingsrecht

De koper heeft het recht Aqua Mat & Ô te laten weten dat hij of zij afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de bestelling.

Ter herinnering, onze leveringsvoorwaarden : Uw aankopen worden met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermingsmateriaal. Dankzij de grote aandacht die wij besteden aan de verpakking kunnen wij uw producten in de best mogelijke omstandigheden leveren.

Dat neemt echter niet weg dat u bij ontvangst van de bestelling en in aanwezigheid van de persoon die de bestelling levert, dient na te gaan of de levering wel volledig is, om in voorkomend geval een voorbehoud te kunnen maken.

Aqua Mat & Ô geeft slechts gevolg aan de intrekking door de koper wanneer de originele verpakking intact is gebleven, meer in het bijzonder wanneer het zegel en het product zelf niet werden gebruikt noch beschadigd.

De kennisgeving door de koper moet plaatsvinden via e-mail (info@aquamateo.be ).

Bij die gelegenheid en wanneer de koper de in de vorige paragraaf beschreven termijn heeft nageleefd, wordt hem of haar een retourmachtigingsnummer toegekend.

In geval van een terugzending van pakketten en na Aqua Mat & Ô te hebben verwittigd per e-mail binnen de hierboven beschreven termijnen, zijn de retourkosten altijd ten laste van de consument.

De consument zal worden verzocht de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

Wanneer u een artikel retourneert, stelt Aqua Mat & Ô u voor u het geld terug te betalen met een overschrijving op uw bankrekening.

Om van die service te kunnen genieten, dient u uw bankrekeningnummer te vermelden op de vrachtbrief die de geretourneerde artikelen vergezeld.

Wij voeren de overschrijving zo vlug mogelijk uit (binnen 30 dagen) nadat Histoires d’eaux de geretourneerde producten heeft ontvangen. De kosten voor het verzenden van de producten worden niet terugbetaald.